Aktivitetsplan

januar 2019
11-13. jan Øvingshelg
mars 2019
29-31. mar Øvingshelg
31. mar Før NM konsert
april 2019
5-7. apr NM Janitsjar
mai 2019
1. mai Tradisjonell spilling
8. mai Tradisjonell spilling
17. mai Tradisjonell spilling
30. mai Sommersamling
juni 2019
15. jun Sommerkonsert m/blåtur
23. jun Corpus Christi
august 2019
19. aug Sesongstart
september 2019
6-8. sep Øvingshelg
29. sep Høstkonsert
desember 2019
15. des Kirkekonsert
21. des Spilling med Frelsesarmeen på St. Olavsplass
januar 2020
10-12. jan Øvingshelg
22. jan Bybrann-natt
mars 2020
20-22. mar Øvingshelg
22. mar Før NM konsert
27-29. mar NM Janitsjar
mai 2020
1. mai Tradisjonell spilling
8. mai Tradisjonell spilling
17. mai Tradisjonell spilling
juni 2020
1. jun Sommersamling
6. jun Sommerkonsert / blåtur